Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

ПРОЕКТ НА МОМН ЗА ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ

За пореден път  Колежът по икономика и мениджмънт стана домакин на  важно мероприятие на Районния инспекторат по образованието с директорите и главните счетоводители на училищата в област Благоевград. 

12312

На ръководеното от началника на РИО г-н Ивайло Златанов мероприятие, присъстваха и експертките от дирекция „Финанси“ в МОМН Дима Коцева и    Дарина Панайотова. Целодневна организация на учебния процес се въвежда в 57 средищни училища в Благоевградска и Кюстендилска област по европейски проект на Министерство на образованието, младежта и науката. По проекта се предвиждат по 427 лв. на дете от I до VIII клас в полуинтернатна група, (занималня). Продължителността на финансирането по този проект е 3 години на обща стойност 180 млн. лв. Средищните училища, които могат да кандидатстват за този проект в Благоевградска област са 41, а в Кюстендилска област са 16.