Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Магистър

Е-поща Печат

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Прием по документи

Област на висше образование:

Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ

АРТМЕНИДЖМЪНТ

АДМИНИСТРАТИВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ

 

Професионално направление: ИКОНОМИКА

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

 

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две.

Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър", за да участват в класирането.

Продължителност на обучението: два, три или четири семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- молба до Ректора по образец;

- лична карта;

- оригинал и копие на диплома за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалвър", „Бакалавър" или „Магистър")

- в случай, че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка (оригинал с отразени среден узпех от следването и успех от държавни изпити);

- квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

- комплект документи за записване;

- лична карта;

- оригинал и копие на диплома за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалвър", „Бакалавър" или „Магистър")

- в случай че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка (оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити);

- оригинал и копие на диплома за завършено средно образование; - четири снимки формат 4/6;

- документ за платена семестриална такса – заплаща се по банков път.

 ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Срок на обучение

Срок за подаване нa документи

Обявяване на класиране

Срок за записване

Не специалисти
2 години

от 26.11.2013 г.
до 14.02.2014 г.

17.02.2014 г.

от 17.02.2014 г.
до 21.02.2014 г.

след „Проф. бакалавър“
2 години

от 26.11.2013 г.
до 14.02.2014 г.

17.02.2014 г.

от 17.02.2014 г.
до 21.02.2014 г.

Специалисти
1 година

от 26.11.2013 г.
до 24.01.2014 г.

27.01.2014 г.

от 27.01.2014 г.
до 31.01.2014 г.

График за приемане на документи ОКС "Магистър"- зимен семестър


Срок на обучение

Срок за подаване на документи

Обявяване на класиране

Срок за записване

Не специалисти – 2 год.

30.05.2014 г.

02.06.2014 г.

до 06.06.2014 г.

30.06.2014 г.

01.07.2014 г.

до 04.07.2014 г.

31.07.2014 г.

01.08.2014 г.

до 08.08.2014 г.

29.08.2014 г.

01.09.2014 г.

до 05.09.2014 г.

19.09.2014 г.

23.09.2014 г.

до 26.09.2014 г.

след „Проф. бакалавър“- 2 год.

30.05.2014 г.

02.06.2014 г.

до 06.06.2014 г.

30.06.2014 г.

01.07.2014 г.

до 04.07.2014 г.

31.07.2014 г.

01.08.2014 г.

до 08.08.2014 г.

29.08.2014 г.

01.09.2014 г.

до 05.09.2014 г.

14.10.2014 г.

15.10.2014 г.

до 18.10.2014 г.

Специалисти – 1 год.

30.05.2014 г.

02.06.2014 г.

до 06.06.2014 г.

30.06.2014 г.

01.07.2014 г.

до 04.07.2014 г.

31.07.2014 г.

01.08.2014 г.

до 08.08.2014 г.

29.08.2014 г.

01.09.2014 г.

до 05.09.2014 г.

30.09.2014г.

01.10.2014 г.

до 06.10.2014 г.

31.10.2014 г.

03.11.2014 г.

до 07.11.2014 г.

 

График за прием на документи в ОКС "Магистър" - летен семестър

Срок на обучение

Срок за подаване на документи

Обявяване на класиране

Срок за записване

Не специалисти – 2 год.

от 26.11.2014 г.

до 13.02.2015 г.

17.02.2015 г.

от 17.02.2015 г.

до 20.02.2015 г.

след „Проф. бакалавър“ – 2 год.

от 26.11.2014 г.

до 13.02.2015 г.

17.02.2015 г.

от 17.02.2015 г.

до 20.02.2015 г.

Специалисти – 1 год.

от 26.11.2014 г.

до 23.01.2015 г.

26.01.2015 г.

от 26.01.2015 г.

до 30.01.2015 г.